Monialaiset maatilat

Oletko hakemassa maatilallesi useampaa tukijalkaa? Mietitkö uuden yritystoiminnan aloittamista entisten toimintojen lisäksi? Tule Monialaiset maatilat -koulutukseen ponnistamaan ideaasi pidemmälle.

Koulutus koostuu neljästä verkossa tapahtuvasta tapaamisesta ja väliaikoina työstettävistä tehtävistä. Ensimmäisellä kerralla 15.3.2023 klo 18–20 hahmotellaan liikeideaa. Mitä, miten ja kenelle tuotetaan tavaraa tai palvelua?

Toisella kerralla 22.3.2023 klo 18–20 keskitytään hinnoitteluun. Mitä asioita on huomioitava, kun asetetaan tavaralle tai palvelulle asiakkaan maksama hinta?

Kolmannessa webinaarissa 29.3.2023 klo 18–20 mietitään, mistä asiakkaat löydetään. Markkinointi on tärkeä varsinkin yrityksen alkuvaiheessa, että saadaan toiminta ripeästi käyntiin.

Neljännellä kerralla 5.4.2023 klo 18–20 käydään läpi yrityksen rahoitusta. Mistä ja miten rahoitusta saa?

Koulutuksen järjestää Osaava farmari -hanke. Suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana Jyväskylän, Seinäjoen ja Oulun ammattikorkeakoulujen opettajia. Koulutuksissa on puheenvuoroja monialaista maatilaa pyörittäviltä yrittäjiltä ja asiantuntijoilta.

Luento-osuuksia syvennetään itseopiskelutehtävillä, joissa läpikäytyjä teemoja sovelletaan käytäntöön.

Luennot:

15.3.2023 Liikeidean hahmotus, alkaen klo 18:00-20:00

22.3.2023 Hinnoittelu, alkaen klo 18:00-20:00

29.3.2023 Markkinointi, alkaen klo 18:00-20:00

5.4.2023 Rahoitus ja verkostot, alkaen klo 18:00-20:00

Ilmoittautuminen on päättynyt

kuva: www.unsplash.com