Muutoskestävä maatila

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun logo.
Oulun ammattikorkeakoulun logo.
logo orange green tree text

Koulutuksen toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Sisältö: Muutoskestävyys maatilalla muodostuu monista yksittäisistä toimenpiteistä, joilla varaudutaan tuotantopanosten hintojen voimakkaisiin heilahteluihin ja saatavuudessa ilmeneviin epävarmuuksiin. Tavoitteena on tuotannon materiaali- ja kustannustehokkuuden  lisääminen ja riskien pienentäminen. Webinaarit ovat Teamsissa ja koulutuskertoihin liittyy lopputehtävät.

Webinaarit toteutetaan yhteistyössä Osaava farmari-, ÄlyAgri-, Älymaatila- sekä Kuiviketurpeen korvaajat broilerituotannossa- hankkeiden kesken.

MENOSSA OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

Lannan tehokas hyödyntäminen  (JAMK + SeAMK) 4.4.2023 klo 12.00 – 13.30  

Hankinta renkaan perustaminen ( JAMK ja ÄlyAgri)

5.4.2023 klo 12.00- 13.30

MENNEET KOULUTUKSET

Lannoituksen tarkentamisen mahdollisuudet 7.2.2023

Tilayhteistyö 17.2.2023

Yhteishankinnoilla kustannussäästöjä 22.3.2023

Turvetta korvaavat kuivikevaihtoehdot 28.3.2023

kuva: www.unsplash.com