Henkilöstöjohtaminen

Hämeen ammattikorkeakoulun logo.
Lapin ammattikorkeakoulun logo.

Henkilöstöjohtamisen koulutukset toteutetaan yhteistyössä Lapin Ammattikorkeakoulun ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuksen tavoite

Parannat henkilöstöjohtamiseen liittyvää tietotaitoasi koulutuksessa jaettavien esimerkkien ja vertaistuen avulla. Saat erilaista näkökulmaa itsesi johtamiseen ja ymmärrät paremmin erilaisia persoonia työyhteisössä. Olet vahvasti tietoinen työlainsäädännön velvoitteista, lainsäädäntö on pääosin pakottavaa. Osaat toimia sekä kannustavasti, että jämäkästi tilanteen mukaan.

Formaatti

Koulutus on kolmiosainen kokonaisuus. Ensimmäisessä vaiheessa opiskellaan miten erilaisten ihmisten/persoonallisuuksien avulla syntyy hyvä ja resurssitehokas kilpailuetu yrityksessä. Toisessa vaiheessa sovelletaan työlainsäädäntöä käytännön tilanteisiin. Kolmannessa vaiheessa opiskellaan, kuinka yrityksen arki ja erilaiset toiminnot saadaan mahdollisimman tuottaviksi ja tehokkaiksi erilaisia johtamisentyökaluja hyödyntäen.

Koulutuksen aikataulu ja kesto

Koulutus siirretään alkuvuoteen 2024, tähän mennessä tulleet ilmoittautumiset ovat voimassa edelleen.

Ilmoittautuneihin ollaan yhteydessä aikataulu muutokseen liittyen.

AihePäivämääräKellonaikaKestoToteutus
1 pvä Maatalouden rekrytointiprosessi, hyvät alais- ja esihenkilötaidot20249.30-11.452 h 15 min.Rovaniemen kampus, luokkatila A205 + etä
Pohdintatehtävän purku ja keskustelu20249.30-11.45max. 2 h 15 min.Teams
2 pvä Maatalouden/maaseutuyritysten työlait ja palkanlaskenta20248.15-16.007 h 45 min.Rovaniemen kampus, luokkatila B302 + etä
Pohdintatehtävän purku ja keskustelu20249.30-11.45max. 2 h 15 min.Teams
3 pvä Maatalouden operatiivinen johtaminen ja henkilöstöviestintä20249.30-11.452 h 15 min.Rovaniemen kampus, luokkatila A205 + etä
Pohdintatehtävän purku ja keskustelu20249.30-11.45max. 2 h 15 min.Teams

                                                                           Yht: 18 h 45 min.

Hyödyt

1. Saat tietoa työnantajan vastuista ja velvoitteista

2. Saat ymmärrystä erilaisten persoonallisuuksien tavasta toimia työyhteisössä

3. Opit soveltamaan ja hyödyntämään henkilöstöjohtamiselle asetettuja tavoitteita omaan tapaasi työskennellä/johtaa

TULEVAT KOULUTUKSET

Maatalouden rekrytointiprosessi, hyvät alais- ja esihenkilötaidot

Ajankohta: Alkuvuosi 2024


Maatalouden/maaseutuyritysten työlait ja palkanlaskenta

Ajankohta: Alkuvuosi 2024

Koulutus on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkkokoulutuksena.


Maatalouden operatiivinen johtaminen ja henkilöstöviestintä

Ajankohta: Alkuvuosi 2024

kuva: www.unsplash.com