Laskentaosaaminen

Savonia-ammattikorkeakoulun logo.

Laskentaosaamisen koulutuksista vastaa Savonia Ammattikorkeakoulu.

Laskentaosaamisen teema pitää sisällään maatilan erilaisten suunnittelulaskemien opiskelua. Aloita maatilan katelaskelmista ja tuotantokustannusten määrittämisestä. Hinnoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille yrittäjille jotka itse myyvät ja hinnoittelevat tuotteensa tai palvelunsa. Kassabudjetoinnissa laadit maatilan rahaliikennettä suunnittelevan kuukausibudjetin. Investointien ja maksuvalmiuden suunnittelussa perehdyt tilan investointien ja maksuvalmiuden suunnitteluun.

Laskelmat on suunniteltu opiskeltavaksi portaittain alkaen tasolta 1 tasolle 5. Jos hallitset jo aiemman portaan opinnot, voit tulla suoraan ylemmän portaan opintoihin. Portaiden tasoa ei tarvitse orjallisesti noudattaa, mutta niiden avulla saat opinnoista enemmän irti.

MENOSSA OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

Taso 1. Katetuotto – verkkototeutus 1.9.2022 alkaen


Taso 2. Tuotantokustannus – verkkototeutus 1.9.2022 alkaen


Taso 4. Hinnoittelulaskelmat -> tulossa talvi/kevät 2023

Lisätietoja tulossa!!


Taso 5. Investointi ja maksuvalmius -> tulossa talvi/kevät 2023

Lisätietoja tulossa!!

ISOBUS-laitteiden kannattavuus webinaari

MENNEET KOULUTUKSET

Taso 3. Kassabudjetointi pidettiin 4.11.2022, 23.3.2023

kuva: www.unsplash.com