Laskentaosaaminen

Laskentaosaamisen koulutuksista vastaa Savonia Ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen tavoite

Laskentaosaaminen on maatilayrityksen johtamisen työväline. Kun selvität yrityksesi kustannukset, voit tehdä parempia tuotantoa koskevia päätöksiä. Kun osaat laatia budjetin seuraavalle vuodelle, olet paremmin selvillä mihin rahat riittävät. Kun suunnittelet investoinnin, tiedät onko se tuottava. Tunnettu sanonta on: Voit parantaa sellaista, mitä mittaat!

Formaatti

Katetuoton, tuotantokustannuslaskennan, investointien suunnittelun ja maksuvalmiussuunnitelman voit tehdä itsenäisesti omassa tahdissa. Toteutus tapahtuu Edunia oppimisympäristössä.

Hinnoittelusta järjestämme verkossa/luokassa toteuttavan oppimispäivän ja budjettia laaditaan ohjatusti verkossa kolmella oppimiskerralla.

Koulutuksen kesto

Noin 27 h/ koulutus

Hyödyt

Laskentaosaamiskokonaisuuden jälkeen sinulla on kattava tieto taloudellisesta tilanteesta ja hyvät välineet suunnitella tulevaa. Excel –pohjaiset laskelmat jäävät käyttöösi.

TULEVAT KOULUTUKSET

Ohjeet kirjautumiseen

Taso 1. Katetuotto – verkkokoulutus

Itseopiskelukoulutus. Suoritettavissa omaan tahtiin.


Taso 2. Tuotantokustannus – verkkokoulutus

Itseopiskelukoulutus. Suoritettavissa omaan tahtiin.


Taso 3 Kassabudjetointi

Aikataulu:
ti 14.11. klo 12.15–15.45 Budjettilaskelma toimintaperiaate ja lähtötietojen hankkiminen laskelmapohjaan
ti 21.11. klo 12.15–15.45 Kassatulojen ja menojen syöttäminen budjettiin
ti 28.11. klo 12.15–15.45 Budjetin tasapainon ja riskien tarkastelu sekä seurannan suunnittelu


Paikka: Luokka F-2018/zoom

Ilmoittautuminen päättyy 7.11.2023 klo 15.00


Taso 4. Urakointityön hinnoittelu

Aikataulu:

to 2.11.2023  klo 12.30-16.00

Laskelman teon ohjaus n. 30 min sovittuna aikana marraskuussa

Paikka: Savonia-amk, Iisalmi Luokka F-2014/zoom

Ilmoittautuminen päättyy 26.10.2023 klo 15.00


Taso 5. Investointi ja maksuvalmius

Investointi- verkkokoulutus

Itseopiskelukoulutus. Suoritettavissa omaan tahtiin.

Maksuvalmius- verkkokoulutus

Itseopiskelukoulutus. Suoritettavissa omaan tahtiin.

kuva: www.unsplash.com