Laskentaosaaminen

Laskentaosaamisen koulutuksista vastaa Savonia Ammattikorkeakoulu.

Laskentaosaamisen teema pitää sisällään maatilan erilaisten suunnittelulaskemien opiskelua. Aloita maatilan katelaskelmista ja tuotantokustannusten määrittämisestä. Hinnoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille yrittäjille jotka itse myyvät ja hinnoittelevat tuotteensa tai palvelunsa. Kassabudjetoinnissa laadit maatilan rahaliikennettä suunnittelevan kuukausibudjetin. Investointien ja maksuvalmiuden suunnittelussa perehdyt tilan investointien ja maksuvalmiuden suunnitteluun.

Laskelmat on suunniteltu opiskeltavaksi portaittain alkaen tasolta 1 tasolle 5. Jos hallitset jo aiemman portaan opinnot, voit tulla suoraan ylemmän portaan opintoihin. Portaiden tasoa ei tarvitse orjallisesti noudattaa, mutta niiden avulla saat opinnoista enemmän irti.

Katetuotto

Lisätietoja ja ilmoittautuminen ( 1.9.2022 alkaen)


Tuotantokustannus

Lisätietoja ja ilmoittautuminen ( 1.9.2022 alkaen)


Kassabudjetointi alkaa 4.11

Lisätietoja

Ilmoittaudu mukaan tästä 28.10 mennessä ( minimi osallistujamäärä 5 henkilöä, kurssille sopii max 25henkilöä)


Hinnoittelulaskelmat -> tulossa 2023


Investointi ja maksuvalmius -> tulossa 2023