Kestävyys maatilayrityksessä

Kestävyys maatilayrityksessä teeman koulutuksista vastaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Kurssin rakenne perustuu viiteen toisiaan kumulatiivisesti täydentävään osioon. Aluksi perehdyt kestävyyden eri näkökulmiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Käsitteiden määrittely luo pohjaa kestävyyden merkityksen oivaltamiseksi osana kannattavaa yritystoimintaa. Lisäksi perehdyt kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin kestävän yritystoiminnan kehittämisessä.

Toisessa osiossa perehdyt maatalouden ympäristövaikutuksiin uusimpien tutkimustulosten näkökulmasta. Vaikutukset voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Näiden vaikutusten tunteminen auttaa sinua seuraavissa osissa koulutettavien ympäristömittausmenetelmien haltuunotossa ja tilakohtaisten kestävyyden kehittämistoimien suunnittelussa.

Kolmannessa osiossa opit tuntemaan erilaisia ympäristömittaamisen menetelmiä ja hyödyntämään niitä omalla tilallasi. Niitä tarvitset seuraavassa osassa, jossa valitset omalle tilallesi sopivia kestävyyden kehittämistoimia ja niiden toteutumisen seurantatyökaluja.

Neljännessä osiossa mietit konkreettisesti, millaiset keinot ja toimenpiteet soveltuvat juuri sinun tilallesi. Kestävyyden kehittämistoimista on tärkeää myös kertoa eri sidosryhmille kuten kuluttajille. Ja tämän osan jälkeen sinulla on asioita, mistä viestiä.

Viidennessä osiossa tutustutaan vastuullisuusviestintään ja pohditaan, miten voit toteuttaa sitä omalla tilallasi ja mitä voimme yhdessä tehdä tietoisuuden lisäämiseksi.

Koulutus tapahtuu lähi- ja etäopetuksena sekä itsenäisenä opiskeluna. Opiskelija valitsee joko lähiopetuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa Saarijärvellä annettuna ajankohtana tai seuraa opetusta verkosta samaisena ajankohtana. Koulutuspäivän kesto on 3 h. Koulutustilaisuudet nauhoitetaan ja ne voi katsoa haluamanaan hetkenä. Koulutuspäivien aikana työstetään tilakohtaista kestävyyssuunnitelmaa ja sen valmiiksi tekeminen tapahtuu itsenäisenä opiskeluna.


Kestävyys maatilayrityksessä teeman koulutukset:

Kestävyyden ulottuvuudet alkaa 10.10.2022

Lisätietoja (pdf)

Päivän ohjelma

Ilmoittaudu mukaan tästä (ilmoittautuminen päättynyt)


Maatalouden ympäristövaikutukset alkaa 31.10.2022

Lisätietoja ( pdf)

Ilmoittaudu mukaan tästä


Ympäristövaikutusten mittaaminen alkaa 14.11.2022

Lisätietoja (pdf)

Ilmoittaudu mukaan tästä


Maatilakohtaiset kestävyyden kehittämistoimet​ alkaa 28.11.2022

Lisätietoja (pdf)

Ilmoittaudu mukaan tästä


Vastuullisuusviestintä alkaa 12.12.2022

Lisätietoja (pdf)

Ilmoittaudu mukaan tästä