Kestävyys maatilayrityksessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo.

Kestävyys maatilayrityksessä teeman koulutuksista vastaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Kurssin rakenne perustuu viiteen toisiaan täydentävään osioon. Aluksi – Kestävyyden ulottuvuudet koulutuksessa perehdyt kestävyyden eri näkökulmiin: ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Käsitteiden määrittely luo pohjaa kestävyyden merkityksen oivaltamiseksi osana kannattavaa yritystoimintaa. Lisäksi perehdyt kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin kestävän yritystoiminnan kehittämisessä.

Toisessa osiossa – Maatalouden ympäristövaikutukset perehdyt maatalouden ympäristövaikutuksiin uusimpien tutkimustulosten näkökulmasta. Vaikutukset voivat olla negatiivisia tai positiivisia. Näiden vaikutusten tunteminen auttaa sinua seuraavissa osissa koulutettavien ympäristömittausmenetelmien haltuunotossa ja tilakohtaisten kestävyyden kehittämistoimien suunnittelussa.

Kolmannessa osiossa – Ympäristövaikutusten mittaaminen opit tuntemaan erilaisia ympäristömittaamisen menetelmiä ja hyödyntämään niitä omalla tilallasi. Niitä tarvitset seuraavassa osassa, jossa valitset omalle tilallesi sopivia kestävyyden kehittämistoimia ja niiden toteutumisen seurantatyökaluja.

Neljännessä osiossa – Maatilakohtaiset kestävyyden kehittämistoimet​ mietit konkreettisesti, millaiset keinot ja toimenpiteet soveltuvat juuri sinun tilallesi. Kestävyyden kehittämistoimista on tärkeää myös kertoa eri sidosryhmille kuten kuluttajille. Ja tämän osan jälkeen sinulla on asioita, mistä viestiä.

Viidennessä osiossa – Vastuullisuusviestintä tutustutaan vastuullisuusviestintään ja pohditaan, miten voit toteuttaa sitä omalla tilallasi ja mitä voimme yhdessä tehdä tietoisuuden lisäämiseksi.

MENOSSA OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

Kestävyys maatilayrityksessä verkkototeutus alkaa 23.1.2023

Ilmoittautuminen on päättynyt

MENNEET KOULUTUKSET

Taso 1. Kestävyyden ulottuvuudet pidettiin 10.10.2022

Taso 2. Maatalouden ympäristövaikutukset pidettiin 31.10.2022

Taso 3. Ympäristövaikutusten mittaaminen pidettiin 14.11.2022

Taso 4. Maatilakohtaiset kestävyyden kehittämistoimet pidettiin 28.11.2022

Taso 5. Vastuullisuusviestintä 12.12.2022

kuva: www.unsplash.com