Kestävyys maatilayrityksessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo.

Kestävyys maatilayrityksessä teeman koulutuksista vastaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen tavoite

Kestävyys maatilayrityksessä -verkkokurssilla perehdyt maatilan näkökulmasta kestävyyden perusteisiin ja siihen, miten omalla tilalla voit edistää kestävää tuotantotapaa, miten voit mitata kestävyyttä ja kertoa toteutetuista toimista ja tuloksista sidosryhmille. 

Formaatti

Verkkokoulutus jakaantuu viiteen osaan. Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä omaan tahtiin itsenäisesti. Kussakin osiossa on materiaaleja ja koulutusvideoita, jotka ovat tallenteita syksyllä 2022 toteutetusta koulutuksesta. Koulutuksen aikana teet omalle tilallesi kestävyyden kehittämissuunnitelman.

Voit suorittaa haluamasi määrän osioita ja perehtyä siihen teemaan, joka tuntuu sinusta kiinnostavimmalta ja sinulle itsellesi tarpeellisimmalta.

Ensimmäisessä osassa perehdyt kestävyyden eri näkökulmiin ja kestävyyden merkitykseen maatilalla. Lisäksi tutustut kiertotalouden mahdollisuuksiin kestävän yritystoiminnan kehittämisessä.

Toisessa osassa saat tietoa maatalouden ympäristövaikutuksista maaperään, ilmaan ja vesistöihin.

Kolmannessa osassa opit, miten ympäristövaikutuksia mitataan ja mitä mittareita kannattaa käyttää.

Neljännessä osassa opit, miten voit kehittää oman tilasi toimintaa kestävämmäksi esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuutta parantamalla.

Viidennessä osassa perehdyt vastuullisuusviestinnän menetelmiin ja siihen, miten voit toteuttaa sitä omalla tilallasi.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kokonaislaajuus on noin 27 tuntia eli 5-6 tuntia/osio

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä omaan tahtiin itsenäisesti

Kouluttaja kommentoi tuotoksiasi sitä mukaa kuin olet niitä tehnyt ja häneen voit ottaa yhteyttä chatin kautta.

Hyödyt

Verkkokoulutuksen avulla saat maatilayrityksen kestävyydestä ja vastuullisuudesta kokonaiskuvan. Saat haltuun kestävyyteen liittyvän terminologian ja mittarit. Kun olet tehnyt omalle tilallesi kestävyyden kehittämissuunnitelman, pystyt helposti kertomaan asiakkaallesi tai yleisölle, mitä vastuullisuustoimenpiteitä toteutat omalla tilallasi jo nyt ja millä tavalla aiot kehittää kestävyyttä jatkossa. Esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuutta lisäämällä saavutat tilallasi kustannussäästöjä, parempaa kannattavuutta ja vähennät ympäristökuormitusta.  

TULEVAT KOULUTUKSET

Kestävyys maatilayrityksessä- verkkokoulutus

Koulutus avautuu 1.9.2023

kuva: www.unsplash.com