Täältä löydät kaikki Osaava farmari hankkeen blogit

apples basket

Osaava Farmari elää ajassa ja hankkii koko ajan uutta tietoa työhönsä. Etenkin talous ja teknologia tuottavat alati uutta opeteltavaa. Äly ja digi ovat nykypäivän renkejä, joille voi sälyttää osan omista töistään. Renkejä on tarjolla kylätien täydeltä, osalla puheet suuremmat kuin teot, osa työnsä nurkumatta kellon ympäri hoitavia. Mukana tulee talous, joka määrittää kaikkea tekemistä viljelijän ammatissa ja mietittävä on, millä hinnalla saa itselleen sopivat ratkaisut.

Uutta oppia saa usein maksutta, kun hyödyntää moninaisten hankkeiden tarjonnan. Osaava Farmari ja ÄlyAgri kietovat taloutta ja teknologiaa yhteen viljelijöille maksutta.

people huging crops sun

Maatalousyrittäminen on tunnetusti pääomavaltaista työtä, jossa kannattavuuden parantaminen on ennen muuta kustannusten kontrollointia. Yksi mahdollisuus kulukuuriin on yhteistyö, kaikkea ei tarvitse osata eikä omistaakaan itse.

green black leafs

Yltääkö maailman kuohunta kylille ja yrityksiin? Riskienhallinta kuntoon!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin hankkeissa on tänä syksynä puhuttu erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin varautumisesta, mikä ei nykyisessä maailmantilanteessa ole lainkaan yliampuvaa. 

Osaava Farmari ja ÄlyAgri -hankkeiden toimijat kokoontuivat yhteen Seinäjoelle, jossa järjestettiin 24. – 25.11.2022 kyseisten hankkeiden yhteinen toimijatapaaminen. Tapaamisessa keskeisimmät tavoitteet olivat hankkeiden nykytilasta ja tulevaisuudesta keskusteleminen, hankeyhteistyön edistäminen, verkostoituminen toimijoiden kesken ja tutustuminen paikallisiin maatalous- ja elintarvikeyrityksiin.

Viljelijä pellolla, traktori, tietokone

Osaava farmari -hankkeen koulutuksia saatiin testaamaan Sami Juntunen, joka on viittä vaille valmis Savonian agrologi. Samin näkemykset koulutusten toteutuksesta ovat kullanarvoista tietoa hankkeen kouluttajille, sillä onhan Sami 100-prosenttinen maatalousyrittäjä. Palautetta onkin saatu jo muutaman koulutuksen osalta ja kehitystoimenpiteitä toteutettu.

johtaminen

Johtaminen on vaikeaa; itsensä johtaminen vieläkin vaikeampaa. Näin meistä useimmat joutuvat myöntämään oman toiminnan kriittisen arvioinnin jälkeen. On olemassa useita nykyaikaisia johtamismenetelmiä, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti johtamisen tehokkuuteen ja siitä seuraavaan tuloksen tai tavoitteen parempaan saavutettavuuteen. 

Maatilojen merkitys laadukkaan ja kestävän ruoantuotannon toteuttajana on merkittävässä roolissa. Maatilojen toimintaan on aina liittynyt riskejä, mutta viime vuosina riskien hallinta on saanut aivan uuden käänteen.

pelto, peltotyökone, tuotantoraknnukset.

Tämä artikkeli on julkaistu SeAMK:n verkkolehdessä 5.10.2022

Maatalousyrittäjät kohtaavat nykypäivänä monia haasteita. Teknologian kehitys sekä muutokset maatalouspolitiikassa ja markkinoilla muokkaavat toimintaympäristöä ja siten aiheuttavat tarpeen osaamisen kehittämiselle. Johtamisosaaminen on yksi keskeisistä ja kaikkia maatalousyrittäjiä koskettavista osa-alueista. 

Lelulehmiä, esitteitä pöydällä.

Maataloustieteen Päivät ovat yksi merkittävimmistä tapahtumista maatalousalan ammattilaisten parissa. Perinteisesti Maataloustieteen Päivät on pidetty talven kylmimpinä aikoina tammikuussa mutta koronan ja sen tuomien rajoitusten vuoksi tämän vuoden MTP pidettiin poikkeuksellisesti kesäkuun 15.16. päivä.

Piirrettyjä laatikoita ja nuolia.

Osaava Farmari hankkeen aloitettua toimintansa keväällä 2021, työryhmät ovat työskennelleet koulutuspakettien parissa, suunnitellen sisältöjä ja toteutusmuotoja. Vaikka koulutusten sisällöt ovat tuttuja järjestäjilleen niin toteutus tapojen suunnittelu vaatii vielä pohtimista, jotta saavutetaan suurin mahdollinen joukko hankkeen kohderyhmää tarjolla olevien koulutusten äärelle.

tractor on the field with the crops

Osaava farmari tähtää talous-, yrittäjyys- ja johtamiskoulutuksien kehittämiseen niin, että kaikille maatalousyrittäjille löytyisi sopivantasoinen koulutus ja kiinnostus alan osaamista kohtaa syttyisi. Osaavassa farmarissa ovat mukana kaikki suomenkielistä luonnonvara-alan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut Suomessa, joten koulutuksia on tulossa eri alueille. 

kuva: www.unsplash.com