Täältä löydät kaikki Osaava farmari hankkeen blogit

Osa kurssien ja koulutusten rikkautta on verkostot ja vertaistuki. Vain toinen samalla alalla työskentelevä ja päivittäin samojen asioiden kanssa painiva, voi ymmärtää täysin mitä työ ja sen tuoma paine voi olla. Kollegoiden avulla ja tuella voi saada myös paljon uutta näkymää ja näkökantoja asioihin ja toimintatapoihin.

a man planting stuff

Miten minua tai sinua hyvä lukija koskettaa henkilöstöjohtaminen? Usko tai älä, hyvinkin monella tapaa eli meihin kaikkiin työssäkäyviin henkilöihin liittyy henkilöstöjohtaminen jollain tavalla. Tavalla, mitä välttämättä emme ole aiemmin mieltäneet osaksi henkilöstöjohtamista.  Aluksi on siis hyvin tärkeä tehdä selväksi itselle, mitä henkilöstöjohtaminen pitää sisällään ja mihin eri osa-alueisiin minun tai sinun kannattaa keskittyä erityisesti oman työuran aikana.

Sari Rouvinen on Piiroomäen maatilan emäntä Kiteeltä. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa videoista, joissa hän kertoo tilansa arjesta. Hän on luotsannut yhdessä miehensä kanssa vuodesta 2002 puolison kotitilaa. Sari oli mukana Osaava Farmari –hankkeen seminaarissa “Osaamisella tuloksiin” kertomassa omia ajatuksiaan siitä, miksi talous ja johtamiskoulutusta tarvitaan sekä millaiseen koulutukseen hän itse haluaisi osallistua. Haastattelimme Saria maanviljelijän koulutustarpeisiin liittyen.  

a man planting stuff

Tilojen koko kasvaa muuttuvan maailman myötä, minkä myötä tarvitaan entistä enemmän tietoa ja panostusta uusilla osa-alueilla. Ulkopuolisen työvoiman palkkaamisen myötä maatalousyrittäjän täytyy laajentaa omaa ammattitaitoaan henkilöjohtamisen puolelle. Sen myötä osaamisen tarve kasvaa itsensä ja tilan johtamisesta palkattuihin henkilöihin ja prosessien kehittämiseen. Talous- ja henkilöstöjohtaminen on iso kokonaisuus, johon Osaava Farmari- hanke tarjoaa ilmaisia koulutuksia verkossa. 

Kehittyvä maatalousala vaatii yrittäjiltä entistä enemmän osaamista kannattavan yrityksen pyörittämiseen. Tarjolla on paljon koulutusmahdollisuuksia, joista saa eväitä yrityksen monelle eri osa-alueelle. Osaava Farmari -hanke tarjoaa yrittäjille kattavan sarjan ilmaisia koulutuskokonaisuuksia, joihin osallistuminen ei vaadi osallistujalta muuta kuin omaa aktiivisuutta. Atk-taitojen puolesta ei tarvitse pelätä, sillä kursseilla on hyvin annettu ohjeet niiden suorittamiseen ja etenemiseen. 

apples basket

Osaava Farmari elää ajassa ja hankkii koko ajan uutta tietoa työhönsä. Etenkin talous ja teknologia tuottavat alati uutta opeteltavaa. Äly ja digi ovat nykypäivän renkejä, joille voi sälyttää osan omista töistään. Renkejä on tarjolla kylätien täydeltä, osalla puheet suuremmat kuin teot, osa työnsä nurkumatta kellon ympäri hoitavia. Mukana tulee talous, joka määrittää kaikkea tekemistä viljelijän ammatissa ja mietittävä on, millä hinnalla saa itselleen sopivat ratkaisut.

Uutta oppia saa usein maksutta, kun hyödyntää moninaisten hankkeiden tarjonnan. Osaava Farmari ja ÄlyAgri kietovat taloutta ja teknologiaa yhteen viljelijöille maksutta.

tietokone pöydällä vesilasinvieressä.

Olen kolmannen vuoden agrologiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Agrologiopintojeni yhtenä opintokokonaisuutena on Maaseutuyrittäjyys ja työelämä, jonka kurssiin on sisällytetty henkilöstöjohtamisen koulutus. Koulutus on yksi Osaava Farmari- hankeen järjestämistä koulutuksista.

ihmisiä pöydän ääressä vihkojen ja kynien äärellä.

Henkilöstöjohtaminen on keskeinen johtamisen kenttä jokaisessa yrityksessä. Tuleeko yrityksen henkilöstöstä sille menestystekijä riippuu aivan täysin siitä, että onnistuuko henkilöstöjohtaminen tehtävässään.

people huging crops sun

Maatalousyrittäminen on tunnetusti pääomavaltaista työtä, jossa kannattavuuden parantaminen on ennen muuta kustannusten kontrollointia. Yksi mahdollisuus kulukuuriin on yhteistyö, kaikkea ei tarvitse osata eikä omistaakaan itse.

green black leafs

Yltääkö maailman kuohunta kylille ja yrityksiin? Riskienhallinta kuntoon!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin hankkeissa on tänä syksynä puhuttu erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin varautumisesta, mikä ei nykyisessä maailmantilanteessa ole lainkaan yliampuvaa. 

Osaava Farmari ja ÄlyAgri -hankkeiden toimijat kokoontuivat yhteen Seinäjoelle, jossa järjestettiin 24. – 25.11.2022 kyseisten hankkeiden yhteinen toimijatapaaminen. Tapaamisessa keskeisimmät tavoitteet olivat hankkeiden nykytilasta ja tulevaisuudesta keskusteleminen, hankeyhteistyön edistäminen, verkostoituminen toimijoiden kesken ja tutustuminen paikallisiin maatalous- ja elintarvikeyrityksiin.

Viljelijä pellolla, traktori, tietokone

Osaava farmari -hankkeen koulutuksia saatiin testaamaan Sami Juntunen, joka on viittä vaille valmis Savonian agrologi. Samin näkemykset koulutusten toteutuksesta ovat kullanarvoista tietoa hankkeen kouluttajille, sillä onhan Sami 100-prosenttinen maatalousyrittäjä. Palautetta onkin saatu jo muutaman koulutuksen osalta ja kehitystoimenpiteitä toteutettu.

johtaminen

Johtaminen on vaikeaa; itsensä johtaminen vieläkin vaikeampaa. Näin meistä useimmat joutuvat myöntämään oman toiminnan kriittisen arvioinnin jälkeen. On olemassa useita nykyaikaisia johtamismenetelmiä, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti johtamisen tehokkuuteen ja siitä seuraavaan tuloksen tai tavoitteen parempaan saavutettavuuteen. 

Maatilojen merkitys laadukkaan ja kestävän ruoantuotannon toteuttajana on merkittävässä roolissa. Maatilojen toimintaan on aina liittynyt riskejä, mutta viime vuosina riskien hallinta on saanut aivan uuden käänteen.

pelto, peltotyökone, tuotantoraknnukset.

Tämä artikkeli on julkaistu SeAMK:n verkkolehdessä 5.10.2022

Maatalousyrittäjät kohtaavat nykypäivänä monia haasteita. Teknologian kehitys sekä muutokset maatalouspolitiikassa ja markkinoilla muokkaavat toimintaympäristöä ja siten aiheuttavat tarpeen osaamisen kehittämiselle. Johtamisosaaminen on yksi keskeisistä ja kaikkia maatalousyrittäjiä koskettavista osa-alueista. 

Lelulehmiä, esitteitä pöydällä.

Maataloustieteen Päivät ovat yksi merkittävimmistä tapahtumista maatalousalan ammattilaisten parissa. Perinteisesti Maataloustieteen Päivät on pidetty talven kylmimpinä aikoina tammikuussa mutta koronan ja sen tuomien rajoitusten vuoksi tämän vuoden MTP pidettiin poikkeuksellisesti kesäkuun 15.16. päivä.

Piirrettyjä laatikoita ja nuolia.

Osaava Farmari hankkeen aloitettua toimintansa keväällä 2021, työryhmät ovat työskennelleet koulutuspakettien parissa, suunnitellen sisältöjä ja toteutusmuotoja. Vaikka koulutusten sisällöt ovat tuttuja järjestäjilleen niin toteutus tapojen suunnittelu vaatii vielä pohtimista, jotta saavutetaan suurin mahdollinen joukko hankkeen kohderyhmää tarjolla olevien koulutusten äärelle.

tractor on the field with the crops

Osaava farmari tähtää talous-, yrittäjyys- ja johtamiskoulutuksien kehittämiseen niin, että kaikille maatalousyrittäjille löytyisi sopivantasoinen koulutus ja kiinnostus alan osaamista kohtaa syttyisi. Osaavassa farmarissa ovat mukana kaikki suomenkielistä luonnonvara-alan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut Suomessa, joten koulutuksia on tulossa eri alueille. 

kuva: www.unsplash.com