Johtamalla hyvinvointia

Miten minua tai sinua hyvä lukija koskettaa henkilöstöjohtaminen? Usko tai älä, hyvinkin monella tapaa eli meihin kaikkiin työssäkäyviin henkilöihin liittyy henkilöstöjohtaminen jollain tavalla. Tavalla, mitä välttämättä emme ole aiemmin mieltäneet osaksi henkilöstöjohtamista.  Aluksi on siis hyvin tärkeä tehdä selväksi itselle, mitä henkilöstöjohtaminen pitää sisällään ja mihin eri osa-alueisiin minun tai sinun kannattaa keskittyä erityisesti oman työuran aikana.  

Moni varmaan ajattelee, ettei henkilöstöjohtaminen kuulu toimenkuvaan, koska ei ole johdettavia henkilöitä vastuullaan. Tämä on aivan väärä luulo sillä henkilöstöjohtaminen pitää sisällään hyvin paljon työuraan liittyviä asioita, joita jokaisen meistä täytyy huomioida omalta osaltaan. Esimerkiksi itsensä johtaminen on yksi mittavista kokonaisuuksista, joita meidän tulee vaalia kaikilla mahdollisilla keinoilla työuran aikana. Itsensä johtaminen kuuluu henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen ja se pitää sisällään muun muassa oman osaamisen ja siitä huolehtimisen, työkyvyn ylläpidon ja töiden organisoinnin.  

Yritysten tärkein voimavara ja resurssi ovat ihmiset, jotka saavat aikaan tuloksia, tuottavat omalla työllä laatua ja uusia innovaatioita yrityksille. Yksinkertaisesti henkilöstöjohtamisen avulla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että tarjotaan arvoa tuottavaan työhön parhaat mahdolliset ohjeet, työvälineet ja tuki yrityksissä, joka edistää työhyvinvointia sekä työssä suoriutumista. Henkilöstöjohtamisen kenttä pitää sisällään muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: henkilöstösuunnittelua, henkilöstövoimavarojen muodostamisen eli mahdolliset rekrytoinnit, työssä suoriutumisen johtamisen, osaamisen kehittämisen, työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen organisoinnin. Kun edellä mainitut asiat viedään käytännön tasolle erilaisiksi toiminnoiksi ovatkin ne melko lailla tuttuja toimia. Agrologiopiskelija Elisa kuvaa alempana tekstissään hyvin henkilöstöjohtamisen asioita käytäntöön maatilayrityksissä.  

Työurat pitävät sisällään erilaisia vaiheita, joita työelämä tuo mukanaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin vastataan jatkuvan oppimisen keinoin. Osaamista kehittämällä tuetaan muun muassa mielekkäitä työuria, yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä hyvää työllisyyskehitystä. Työ on kuitenkin merkittävä osa elämää. 

Osaava farmari –hankkeen tarjoama Henkilöstöjohtamisen koulutuskokonaisuus soveltuu kaikille työelämässä toimiville henkilöille alasta riippumatta. Koulutuksessa asioiden tarkastelu painottuu maaseutuyrityksiin mutta on sovellettavissa mihin tahansa yritystoimintaan. Henkilöstöjohtamisenkokonaisuus sopii henkilöille, jotka tarvitsevat esimerkiksi henkilöstöhallinnon oppia tai kertausta.  

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön hankkeemme kotisivuilla https://osaavafarmari.fi/koulutuksia/