Tietopankkiin kerätään materiaalia hankkeen koulutuksista.


Laskentaosaaminen

man in a shirt counting money

Kassabudjetointi

Kassabudjetoinnin laadinta, seuranta ja analysointi


Riskien hallinta

crops growinon the field men shaking hands

Maatilan henkilöriskit ja työssä jaksaminen

Eläintauteihin varautuminen

Lean johtamismenetelmä

Maatilan kyberturvallisuus

Maatilan sopimukset

Maaseudun vesihuolto

Maatilan tunnusluvut ja vertailutietokannat

Maatilan kriisiviestintä


Henkilöstöjohtaminen

Operatiivinen johtaminen ja henkilöstöviestintä maatilayrityksessä

Tuotannon johtaminen maatilayrityksessä

Alais- ja esimiestaidot sekä rekrytointi maatilayrityksessä


Maatilan kehittäminen

finnish farm with the sailo

Maatalousyrittäjän johtamisosaamisen kehittämisen perusteet


Kirjanpito- ja verotusosaaminen

a man counting shirt yellow mug

Maatilayrityksen kirjanpidon perusteita ja kirjaussääntöjä

Maatilayrityksen tilinpäätös

Maatilayrityksen verotus ja sen informaatio


Monialaiset maatilat

yellow brown green fields road in the middle

Monialaiset maatilat