Maatilan kehittäminen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun logo.

Koulutuksen järjestää Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut opiskelija/yrittäjä oppii keskeiset työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökohdat sekä sen, miksi näihin panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Yrittäjä on maatalousyrityksen tärkein resurssi, ja mikään resurssi ei toimi itsestään, joten omaan työhyvinvointiin kannattaa kiinnittää huomiota.

Koulutuksen suorittanut saa niin ikään laadittua yritykselleen toimintastrategian, jossa yrittäjä on analysoinut yrityksensä toimintaympäristön sekä resurssit ja näitä tietoja hyödyntäen selvittänyt, mitä kehittämisedellytyksiä tilalla on. Näiden pohjalta hän voi viedä strategian käytännön tasolle ja siten kehittää toimintaansa eteenpäin.

Formaatti

Itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus; kouluttajalta välipalaute kunkin osion tehtävän jälkeen (osiot 1-4).

Koulutuksen kesto

Arvio suorittamiseen vaadittavasta tuntimäärästä: 50h

Hyödyt

Opiskelumateriaalin ja tehtävien avulla yrittäjä voi miettiä oman tilansa kehittämistarpeita: Ovatko käytössä olevat koneet, rakennukset ja muut tarvittavat resurssit tilan tarpeeseen sopivia, missä on kehittämisen varaa esimerkiksi niin, että voidaan alentaa kustannuksia ja mahdollisesti lisätä yrittäjän vapaa-aikaa (esim. yhteiskäytössä olevien koneiden tai urakoinnin hyödyntäminen)? Voiko yrittäjä muuten hyvin? Miten työhyvinvointiin panostetaan? Muun muassa näiden kysymysten kautta yrittäjä voi kehittää uuden toimintasuunnitelman, jonka pohjalta johtaa yritystoimintaansa eteenpäin aiempaa paremmilla ”eväillä”.

TULEVAT KOULUTUKSET

Maatilan kehittäminen – tilan johtaminen kokonaisuutena

Koulutus avautuu 15.9.2023

kuva: www.unsplash.com