Maatilan riskienhallinta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo.

Maatilan riskienhallinta verkkokoulutuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Koulutuksen tavoite

Maatilan riskienhallinta -verkkokoulutus antaa valmiuden oman maatilasi riskien tunnistamiseen, ennaltaehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Koulutuksen aikana laaditaan omalle maatilalle varautumissuunnitelma, joka ohjaa miettimään tilan tuotantoprosessit ja niiden riskit mahdollisimman monipuolisesti.

Formaatti

Maatilan riskienhallinta -verkkokoulutus perustuu seitsemään toisiaan täydentävään teemaan: maatilan henkilöriskit, työturvallisuus-, ympäristö-, omaisuus- ja talousriskit sekä kyberturvallisuus ja kriisiviestintä. Verkkokoulutuksen materiaalit ja videot tukevat sinua varautumissuunnitelman tekemisessä.

Koulutuksen kesto

Maatilan riskienhallinta -verkkokoulutuksen kesto on 20 tuntia, joten jos teet koulutusta 10 viikon aikana, niin viikossa sinulla menee aikaa noin 2 tuntia.

Opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä omaan tahtiin itsenäisesti.

Hyödyt

Tekemällä Maatilan riskienhallinta -verkkokoulutuksen arvioit ja dokumentoit maatilasi riskejä ja pohdit niiden vähentämistä ja poistamista. Käymällä läpi mahdollisimman monipuolisesti mitä seurauksia eri maatilan vahingoista aiheutuisi ja miten itse voi pienentää vahinkoriskiä, ollaan jo hyvin pitkällä turvallisen maatilan riskienhallinnassa. Koulutus tukee samalla myös oman tilasi kehittämistä.

TULEVAT KOULUTUKSET

Maatilan riskienhallinta -verkkokoulutus

Koulutus avautuu 1.9.2023

kuva: www.unsplash.com