Maatilan riskienhallinta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo.

Maatilan riskienhallinta verkkokoulutuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Maatilan riskienhallinta verkkokoulutus perustuu seitsemään toisiaan täydentävään teemaan, joissa käydään läpi monipuolisesti maatilan riskejä ja kuinka voidaan vaikuttaa niiden ennaltaehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Koulutuksen aikana tehdään omalle tilalle varautumissuunnitelma valmiille suunnitelmapohjalle ja lisäksi vastataan kuhunkin teemaan liittyviin monivalintatehtäviin.

Maatilan riskienhallinta koulutuksen:

*Ensimmäinen teema on Maatilan henkilöriskit, jossa perehdytään työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja maatilaa koskeviin sopimuksiin. Tutuksi tulevat mm. testamentti, avioehto ja edunvalvontavaltuutus.

*Toisena teemana on Työturvallisuusriskit, jossa perehdytään, miten maatilasta tehdään entistä turvallisempi paikka työskennellä.

*Kolmas teema on Omaisuusriskit, jossatutustutaan vakuuttamisen, paloturvallisuuden ja eläintautien maailmaan.

*Neljäs teema on Ympäristöriskit, jossa käsitelläänilmastonmuutoksen vaikutusta maatalouteen, maatalouden ravinnekuormitusta ja maaseudun vesihuoltoa.

*Viidentenä teemana on Talousriskit, jossa perehdytään maatilojen tunnuslukuihin, kuten kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen ja erilaisiin vertailutietokantoihin. Lisäksi paneudutaan maatilan johtamiseen ja saadaan valmiuksia Leanin hyödyntämiseen maataloudessa.

*Kuudes teema on Kyberturvallisuus, joka on turvallisuusalue, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Teemassa on tietoa mm.  varmuuskopioiden tärkeydestä, hyvistä salasanoista ja haittaohjelmista.

*Seitsemäntenä teemana on Kriisiviestintä, jossa ohjeistetaan maatilan kriisiviestintä suunnitelman laatimisessa ja miten voi valmistautua etukäteen kriiseihin.

Maatilan riskienhallinta teemoja voi käydä läpi oman mielenkiinnon ja aikataulun mukaan. Saadakseen suoritettua koko koulutus, tulee käydä läpi kaikki seitsemän maatilan riskiteemaa, tehdä tehtävät hyväksytysti ja tehdä maatilan varautumissuunnitelma.

MENOSSA OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

Maatilan riskienhallinta uusi verkkokoulutus – itsenäinen opiskelu oman aikataulun mukaisesti

Koulutukseen ilmoittautuminen päättyy 30.4 2023.

Koulutus alusta sulkeutuu 31.5.2023


MENNEET KOULUTUKSET

Taso 1: Henkilö- ja työturvallisuusriskit pidetiin 3.10.2022

Taso 2: Omaisuus- ja ympäristöriskit pidetiin 17.10.2022

Taso 3: Talous- investointi- ja rahoitusriskit pidetiin 7.11.2022

Taso 4: Kyberturvallisuus ja kriisiviestintä pidetiin 21.11.2022

Taso 5: Maatilan riskianalyysi ja yrittäjän hyvinvointi pidetiin 5.12.2022

Maatilan riskien hallinta- koulutus opiskelijoille järjestettiin 29.3.2023

kuva: www.unsplash.com