Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen

Hämeen ammattikorkeakoulun logo.

Koulutuksen osaamistavoitteet ovat:

  • yhteistyön ja verkostojen rakentaminen; opiskelija osaa hyödyntää verkostomaisen toimintatavan mahdollisuuksia, mutta myös tunnistaa sen haasteet
  • sopimusjuridiikka; osaa rakentaa sopimushallintoa osana strategista kumppanuutta
  • johtaminen ja päätöksenteko koneyhteistyössä; osaa rakentaa toimivaa koneyhteistyötä
  • strateginen yhteistyö käytännön tilanteissa; tunnistaa ja osaa suunnitella ja toteuttaa taloudellisesti ja toiminnallisesti hyödyllistä yhteistyötä

Koulutus toteutetaan verkossa ja on 90 % suoritettavissa itsenäisesti. Koulutuksen aikana järjestetään myös verkkotapaamisia.

Yhteistyö ja verkosto-osaaminen koulutus alkaa 16.1.2023

kuva: www.unsplash.com