Tuotantoprosessien kehittäminen

Lapin ammattikorkeakoulun logo.

Tuotantoprosessien kehittäminen teeman koulutuksista vastaa Lapin Ammattikorkeakoulu.

Maatalouden tuotantoprosessien kehittämisen teeman rakenne perustuu kolmeen eri portaaseen, joilla osallistuja pääsee tutustumaan maatalouden tuotantoprosesseihin portaalla 1. Tuotantoprosessien tuottavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen keskitytään portaalla 2 sekä niiden seurantajärjestelmiin perehdytään portaalla 3.

Tarkoitus on saada käsitys tuotantoprosessin kokonaisuudesta esimerkinomaisesti kotieläin- ja kasvinviljely tilan valikoidusta tuotantoprosessista ja siitä miten eri prosesseja voidaan käytännössä mitata. Kuinka mitattua tietoa prosesseista voidaan hyödyntää jatkossa parantaen tuotannonprosessien tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tuotantoprosessien teeman alta voi valita joko yksittäisiä tasoja tai sitten vaihtoehtoisesti voi opiskella kaikki kolme tasoa läpi. Jos koet, että hallitset jo jonkin portaan asiat voit jättää sen välistä ja siirtyä suoraan ylemmän portaalle.

Portaiden tasoa ei tarvitse orjallisesti noudattaa, mutta niiden avulla saat opinnoista enemmän irti.

Tuotantoprosessien kehittäminen- koulutukset alkavat Tammikuussa 2023

Taso 1. Maatalouden tuotantoprosessit ja niiden kuvaaminen, alkaa 12.1.2023, klo: 12.30-14.30

Ilmoittautuminen on päättynyt


Taso 2. Tuotantoprosessien tuottaminen ja kehittämisosaaminen, alkaa 18.1.2023, klo: 12.30-14.30

Ilmoittautuminen on päättynyt


Taso 3 Tuotantoprosessien toimivuuden ja seurantajärjestelmien toteuttaminen, LEAN

alkaa 6.2.2023, klo: 12.30-15.00

kuva: www.unsplash.com