Tuotantoprosessien kehittäminen

Lapin ammattikorkeakoulun logo.

Tuotantoprosessien kehittäminen teeman koulutuksista vastaa Lapin Ammattikorkeakoulu.

Maatalouden tuotantoprosessien kehittämisen teeman rakenne perustuu kolmeen eri portaaseen, joilla osallistuja pääsee tutustumaan maatalouden tuotantoprosesseihin portaalla 1. Tuotantoprosessien tuottavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen keskitytään portaalla 2 sekä niiden seurantajärjestelmiin perehdytään portaalla 3.

Tarkoitus on saada käsitys tuotantoprosessin kokonaisuudesta esimerkinomaisesti kotieläin- ja kasvinviljely tilan valikoidusta tuotantoprosessista ja siitä miten eri prosesseja voidaan käytännössä mitata. Kuinka mitattua tietoa prosesseista voidaan hyödyntää jatkossa parantaen tuotannonprosessien tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tuotantoprosessien teeman alta voi valita joko yksittäisiä tasoja tai sitten vaihtoehtoisesti voi opiskella kaikki kolme tasoa läpi. Jos koet, että hallitset jo jonkin portaan asiat voit jättää sen välistä ja siirtyä suoraan ylemmän portaalle.

Portaiden tasoa ei tarvitse orjallisesti noudattaa, mutta niiden avulla saat opinnoista enemmän irti.

MENOSSA OLEVAT JA TULEVAT KOULUTUKSET

Teeman koulutuksia tulossa taas syksyllä 2023

MENNEET KOULUTUKSET

Taso 1. Maatalouden tuotantoprosessit ja niiden kuvaaminen, pidettiin 12.1.2023

Taso 2. Tuotantoprosessien tuottaminen ja kehittämisosaaminen, pidettiin 18.1.2023

Taso 3. Tuotantoprosessien toimivuuden ja seurantajärjestelmien toteuttaminen, LEAN pidettiin 6.2.2023

kuva: www.unsplash.com