Rekrytointi on aina investointi yritykseen

Henkilöstöjohtaminen on keskeinen johtamisen kenttä jokaisessa yrityksessä. Tuleeko yrityksen henkilöstöstä sille menestystekijä riippuu aivan täysin siitä, että onnistuuko henkilöstöjohtaminen tehtävässään.

Rekrytointi on aina investointi yritykseen

Yrityksen tärkeimpänä voimavarana pidetään työntekijöitä ja näinhän se on, eikö totta? Haasteellista tästä oikein ajoitetusta ja sijoitetusta voimavarasta tekee varmasti sen, että onnistutaan palkkaamaan sopivat ja motivoituneet työntekijät oikeisiin paikkoihin ja oikeaan aikaan suorittamaan tärkeää työpanosta. Parhaimmillaan yrityksen toiminnassa saadaan aikaiseksi kasvua ja kehitystä, kun ymmärretään työntekijöiden erilaisuutta. Miten persoonien erilaisuus sitten käännetään voimavaraksi erilaisissa rooleissa? Tule mukaan henkilöstöjohtamisen koulutukseen tähän asiaan hakemaan eväitä.

Valtaa ja vastuuta molemmille – työsuhteessa!

Tavalliselle palkansaajalle työsuhde muodostaa usein ainoan säännöllisen tulolähteen ja toisaalta työnantajan näkökulmasta jokaisen uuden työntekijän palkkaaminen on sekä suuri mahdollisuus, mutta toisinaan sen sisältämä riski myös realisoituu. Työlainsäädäntö suojaa työntekijää pakottavana lainsäädäntönä – on työnantajankin oikeusturvaa tuntea sen velvoitteet. Niissä tilanteissa, kun työsuhteeseen tulee muutoksia tai se halutaan päättää, on tärkeää noudattaa pykäliä ihan prikulleen välttääkseen turhan riidan, pahimmillaan oikeuskäsittelyn.

Yleissitovuus, paikallinen sopiminen, ammattitaitolisä, työaika, loman kertyminen, pekkaset..

Erilaiset termit vilisevät laeissa ja puheissakin; mutta mitä ne tosiasiassa tarkoittavat ja voidaan kai sopimus tehdä molemminpuolisella ymmärryksellä ilman pykäliäkin?! Kyllä ja ei. On asioita, joista ei voida sopia toisin; esimerkiksi työnantajan velvollisuus vakuuttaa, hoitaa eläkemaksut sekä turvata työolot, niin ruumiillisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin osalta. Palkkaminimit on asetettu työehtosopimuksessa, joka yleissitovana velvoittaa myös järjestäytymättömiä työnantajia ja työntekijöitä. Työaikaa pitää seurata, eikä ylitöitä voi sopienkaan olla lain sallimaa enemmän. Ulkomaista työntekijää koskevat täysin samat säännöt kuin suomalaistakin!

Toisaalta on mahdollista sopia esimerkiksi lomien sijoittamisesta – metsästävä työntekijä voi hyvinkin pitää vuosilomansa mieluiten syksyllä, moni voi arvostaa työaikapankin mahdollistamaa lisävapautta, jos se työtehtävien kannalta on mahdollista. Palkka voidaan sopia maksettavan osaksi luontaisetuina ja kouluttautumismahdollisuudet työn ohessa ylläpitävät työssä viihtymistä.

Joskus menee vihkoon

people huging crops sun

.. eikä syystä ja toisesta synny sellaista tekemisen tasoa tai viihtymistä, että työsuhteelle olisi toivoa jatkosta. Koeaika on mainio tapa oppia tuntemaan ihmiset ja työtavat – sen aikana molemmin puolin on mahdollista päätyä keskeyttämään työsuhde. Elämä vie ja ajatukset voivat muuttua toisenlaisiin haaveisiin – silloin voi olla järkevää tehdä myös työsuhteeseen muutoksia. Joskus on pakko, esimerkiksi kannattavuuteen liittyvien syiden takia. Lomautuksella voi päästä pahimman yli. Nämä prosessit on kuitenkin syytä hoitaa erityisen huolellisesti – pitkittynyt prosessi ei ole kenenkään etu. Eteen tulevia asioita voivat olla myös työsuhteen päättäminen irtisanoen tai purkamalla.

Ja useimmiten kaikki menee ihan mallikkaasti

Työsuhteen loppuminen voi johtaa myös yrittäjyyteen, jolloin oman työpanoksen myyminen voi helpottua – onhan työpanosta yksinkertaisempaa ostaa, kuin ryhtyä rekrytoimaan uutta työntekijää. Ostopalveluun perustuva työpanos ei kuitenkaan ihan kaikkia velvollisuuksia työnantajalta poista, tiesitkö?

Työpaikan vaihtaminen voi olla askel uuteen, niin työntekijän kuin työnantajankin näkökulmasta, muutos on usein hyväksi. Kun tietää, miten asioita kannattaa hoitaa voi varsin tyynesti lähteä työmarkkinoille hakemaan uutta osaamista ja mahdollisuuksia – hyvä alku on tulla opiskelemaan työelämän tietoja ja taitoja, tässä on Sinun tilaisuutesi jo tälle keväälle.

Tavoitteet määrittelevät toiminnan suunnan ja tekemisen

Parhaiten päivittäisten töiden organisointi työyhteisössä onnistuu silloin kun tavoitteet toiminnalle on asetettu. Jos niitä ei ole asetettu, tarkoittaa se silloin sitä, ettei toiminta ole myöskään tarkoituksenmukaista. Tavoitteiden määrittely toimii valintojen perustana monessa suhteessa, olipa kyseessä sitten yrityksen sisäinen viestintä tai riskienhallinta. Operatiivinen ja strateginen johtaminen edellyttää maatilayrittäjältä ammattitaitoa ja johtajuutta, mikä pitää sisällään taitoa, tietoa, valmiuksia ja asenteita. Suorittamisen keskiössä olemme siis me ihmiset, joille pitää pystyä tarjoamaan oikeita elementtejä tavoitteiden saavuttamiseksi ja menestyäkseen työssä.

Tutustu henkilöstöjohtamisen eri tasojen sisältöihin ja ilmoittaudu mukaan oheisen linkin kautta https://osaavafarmari.fi/henkilosto-johtaminen/