Osaava Farmari hankkeen koulutukset starttasivat

Osaava Farmari hankkeen aloitettua toimintansa keväällä 2021, työryhmät ovat työskennelleet koulutuspakettien parissa, suunnitellen sisältöjä ja toteutusmuotoja. Vaikka koulutusten sisällöt ovat tuttuja järjestäjilleen niin toteutus tapojen suunnittelu vaatii vielä pohtimista, jotta saavutetaan suurin mahdollinen joukko hankkeen kohderyhmää tarjolla olevien koulutusten äärelle. Hankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman moni maaseudulla työskentelevä innostumaan talousosaamisesta sekä johtamisesta ja luoda niin sanottu jatkuvan oppimisenmalli, tukemaan omaa ammattitaitoa jatkossakin.
Koulutusten ja niiden toteutuksen onnistuessa, jokaiselle kotimaisen ruuan tuottajalle avautuu mahdollisuus päivittää osaamistaan ja muokata omaa toiminta ympäristöään taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Koulutukset starttasivat Leanin merkeissä

Koulutukset starttasivat Lapin ammattikorkeakoulun järjestämän Lean-johtamisen webinaarin merkeissä. Koulutukseen ilmoittautui yhteensä 32 henkilöä ympäri Suomen, joista osa oli maatalousalanyrittäjiä ja osa agrologi opiskelijoita. Alan asiantuntijoina seminaarissa olivat puhumassa Suomen Lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Tammi, joka kertoi webinaarin osallistujille Leanin perusteista ja siitä mistä Lean on saanut alkunsa. ProAgria Keskusten Liiton Talouspalvelujen palvelukehityksen johtava asiantuntija Petri Koivisto kertoi puolestaan Leanin soveltamisesta maatilayrityksessä. Petrin luennosta tuli selkeästi esille hänen oma kokemuksensa Leanin -työkalujen käyttöönotosta yhdessä maatilayrittäjien kanssa sekä työkalujen käytön positiivinen vaikutus yrittäjien arkeen.

Koulutus järjestettiin täysin sähköisesti, jolla pyrittiin varmistamaan, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan. Pitkät välimatkat eivät saa olla esteenä.

Kaikille koulutukseen ilmoittautuneille lähetettiin koulutuksen materiaalit sähköisenä jälkeenpäin, jolloin materiaaleihin tutustuminen on mahdollista jokaisen oman aikataulun mukaisesti. Linkki koulutuksen nauhoitteeseen oli katsottavissa kahden viikon ajan, mutta koulutuksen ”paperinen” materiaali jää osallistujille hyödynnettäväksi. Tämä webinaarin Lean-materiaali löytyy täältä (linkki materiaaleihin) ja se on hyödynnettävissä kaikille asiasta kiinnostuneille. Leania pystyy soveltamaan niin arjessa kuin työssä, joten kannattaa rohkeasti lähteä tutustumaan Leanin ihmeelliseen maailmaan.
Kaikista järjestettävistä koulutuksista kerätään palautetta, sillä kehittämistyötä tehdään jatkuvasti. Osallistujien palautteiden avulla toiminnan ja koulutusten kehittäminen onnistuu parhaiten. Ei voida liian paljoa korostaa sitä, että kohderyhmiltä saatu palaute on hanketoimijoiden paras työkalu koulutusten kehittämiseksi sekä koulutukset saadaan jatkossa palvelemaan maatalousyrittäjiä suunnitellusti.

Lisää on luvassa

Syksyllä 2022 koulutuksia tulee tarjolle enemmänkin, kaikille aiheista kiinnostuneille
Koulutuksia on tulossa mm. Tuotantoprosessien tuottavuuden mittaamiseen, rekrytointiin ja talousjohtamisen teemoihin liittyen. Suunnitteilla on myös kursseja kirjapitoon, riskienhallintaan, sopimusjuridiikkaan ja moneen muuhun aihealueeseen liittyen.
Aikataulujen selkeytyessä, julkaistaan tarkempi koulutuskalenteri hankkeen verkkosivuilla, josta jokainen pääsee tutustumaan tarjolla oleviin koulutuksiin ja etsimään juuri itselleen sopivia koulutus kokonaisuuksia. Hankkeelle on myös avattu sivu Facebookkiin ja Instagramiin.
Seuraavaksi Osaava Farmari näyttäytyy Maataloustieteenpäivillä 14- 15.6.2022. Paikalla ovat hankkeen uusi Projektipäällikkö Agnieszka Laherto ja Projektiasiantuntija Outi Kuvaja.