Kehittymisen polulla

Olen neljännen vuoden agrologiopiskelija, jolla ei ole aiempaa maatalousalan kokemusta (jos ei lapsuuden kesiä tädin maatilalla lasketa) ennen opiskelun aloittamista. Opintojen aikana olen työskennellyt karjanhoitajana kahden vuoden ajan ja tutustunut lypsykarjatilan ja maatalousyrittäjien arkeen aivan eri tasolla kuin vain kirjoista oppimalla. Oma arvostus suomalaista ruokaa ja ruuantuottajia kohtaan on noussut koko ajan opintojen ja maatilalla työskentelyn myötä. Suomalaiset ruuantuottajat ja maatalousalan osaajat ansaitsisivat huomattavasti suuremman arvostuksen sekä oikean korvauksen työlleen. Muuttuvassa toimintaympäristössä toimiminen luo haasteita monelta suunnalta näille yrittäjille, jotka tuottavat suomalaisille puhdasta suomalaista ruokaa. Yhteiskunnan asettamat haasteet ovat jokaisen maatilayrittäjän arkipäivää, mutta tuntuu, että muu väestö ei näe sitä kaikkea työtä ja vaatimuksia, joita ruuantuottajana toimiminen sisältää. Miten sitten pysyä perässä muutoksissa ja kehittää itseään, sekä yritystään kaiken keskellä?

Olen tutustunut opiskelun aikana Osaava Farmari -hankkeeseen sekä opintoihin liittyvän kurssin, että asiantuntijaharjoittelun myötä. Hankkeessa tarjotaan ilmaisia koulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia maatilayrityksen avaintoimintoihin liittyen. Talous- ja johtamisosaaminen nousevat nykypäivänä entistä suurempaan arvoon oli tila minkä kokoinen tahansa. Yrittäjän jaksaminen ja itsensä johtaminen ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä ja kehittymisessä. Kun tiedostaa omat vahvuudet ja ymmärtää sen, missä tulisi kehittää osaamistaan lisää, on jo pitkällä. Omaa toimintaansa kehittävä on kasvun ja ymmärryksen polulla.

Osaava Farmari -hankkeessa kuuden ammattikorkeakoulun ammattilaiset ovat mukana tuottamassa yritysten käyttöön ilmaisia työkaluja, opetusta ja tukea. Suurin osa kursseista on toteutettu verkko-opintoina, joita voi suorittaa omaan tahtiin, silloin kun itselle parhaiten sopii. Tämä mahdollistaa kurssien sovittamisen myös yrittäjän kiireiseen arkeen. Laajasta kurssivalikoimasta voi valita itselle ne juuri sopivimmat ja ajankohtaisimmat aiheet. Oman osaamisen kehittämiseen tulisi varata aikaa, koska se tuo uusia työkaluja sekä johtamiseen, että jaksamiseen ja sitä kautta myös kannattavuuteen. On jokaisesta itsestä kiinni, mitä kaikkea ja minkä verran haluaa opiskella. Omaan tahtiin opiskelu ei ole välttämättä niin helppoa, miltä se kuulostaa. Se vaatii aikataulutusta ja itsensä johtamista sekä joustavuutta muokata suunnitelmia yllättävien tilanteiden tullessa. Jostain on ehkä luovuttava hetkeksi, jotta voi käyttää aikaa opiskeluun.  

Osa kurssien ja koulutusten rikkautta on verkostot ja vertaistuki. Vain toinen samalla alalla työskentelevä ja päivittäin samojen asioiden kanssa painiva, voi ymmärtää täysin mitä työ ja sen tuoma paine voi olla. Kollegoiden avulla ja tuella voi saada myös paljon uutta näkymää ja näkökantoja asioihin ja toimintatapoihin. Itseään voi kehittää aina. Motivaatio oman osaamisen kehittämiseen on menestyksen avain. Vanha viisaus: jos teet aina samoja asioita, saat aina samoja tuloksia, on hyvä ymmärtää ja kääntää se muotoon: tekemällä uusia asioita, saat uusia tuloksia. Mikäli haluaa kehittyä, on kestettävä epämukavuusalueelle meneminen. Sitkeys jatkaa luo kuitenkin varmuutta ja pian entinen epämukavuusalue onkin muuttunut mukavuusalueeksi. Silloin voikin olla hyvä aika lähteä taas kohti uutta epämukavuusaluetta ja opiskella taas jotain lisää.