Johtamisosaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia maatalousyrittäjiä

Tämä artikkeli on julkaistu SeAMK:n verkkolehdessä 5.10.2022

Maatalousyrittäjät kohtaavat nykypäivänä monia haasteita. Teknologian kehitys sekä muutokset maatalouspolitiikassa ja markkinoilla muokkaavat toimintaympäristöä ja siten aiheuttavat tarpeen osaamisen kehittämiselle. Johtamisosaaminen on yksi keskeisistä ja kaikkia maatalousyrittäjiä koskettavista osa-alueista. Johtaminen tarkoittaa toiminnan tavoitteellista ohjaamista, jolla pyritään saavuttamaan halutut tulokset kilpailukyvyn ja kannattavuuden saralla. Maatalousyrittäjänä menestyminen vaatii tiedon hankintaa ja omaksumista siten, että sitä on mahdollista hyödyntää käytännössä. Kaikki maatalousyrittäjät, myös osa-aikaiset, hyötyvät johtamisosaamisen kehittämisestä.

On tärkeää suunnitella huolellisesti, miten hyödyntää työvoimaa, tuotantorakennuksia, peltoja ja maatalouskoneita mahdollisimman tehokkaasti taloudelliset voimavarat huomioiden. Yrittäjän oma osaaminen ja sen kehittäminen on oleellista, kun halutaan toimia tuottavasti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

Lue artikkeli loppuun osoitteessa https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/johtamisosaamisen-kehittaminen-hyodyttaa-kaikkia-maatalousyrittajia/