Tulevat koulutukset

Vaikka kesä onkin parhaimmillaan ja lomakausi kuumimmillaan, Osaava farmari -hankkeessa työtä tehdään täydellä teholla. Kesän aikana tehdään paljon suunnittelutyötä syksyn koulutuksia ajatellen. Opetushenkilöstön palatessa töihin elokuussa, saadaan syyskuussa alkavien koulutusten tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset avattua innokkaille opiskelijoille.

Euroopan tilanne on tällä hetkellä todella epävakaa, joten omavaraisuuden ja maatalouden kannattavuuden parantaminen on tärkeää. Osaava farmari -hankkeessa halutaan auttaa maatilayrittäjiä kehittämään omaa tilaansa, antamalla oppeja ja työvälineitä tilojen ja niiden työympäristöjen kehittämiseen. Kurssien sisältöä on pyritty miettimään sillä tavoin, että sen opit voidaan ottaa heti käyttöön tilatasolla.

Koulutuksissa pääset perehtymään maatilayrityksen kirjanpitoon, verotukseen ja riskienhallintaan. Pääset myös tekemään budjetointia ja kannattavuuslaskelmia omalle tilallesi. Tarjolla on myös koulutuksia sopimusjuridiikkaan sekä henkilöstöjohtamiseen.

Koulutukset etenevät portaittain, alkaen perusteista ja loppuen oppien viemisestä käytäntöön. Jos sinusta tuntuu että, perusasiat koulutuksesta on jo hallussa voit jättää sen osion väliin ja tulla mukaan siinä vaiheessa, kun sinulle parhaiten sopii. Koulutusten materiaalit jäävät opiskelijoiden käyttöön, jolloin niiden pariin voi palata aina tarvittaessa. Koulutusten tarkemmat tiedot löytyvät Koulutukset-sivulta.

Alla lyhyet kuvaukset kurssien sisällöstä ja tavoitteista:

Tuotantokustannus-kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä tekemään tuotantokustannuslaskelmia nykyiselle tuotannolle sekä saat mahdollisuuden oppia, kuinka laskelman avulla voidaan kehittää nykyistä tuotantoa kustannustehokkaammaksi.

Katetuotto-kurssintavoitteena on oppia laatimaan katetuottolaskelma ja kuinka sitä voidaan hyödyntää tuotannon kehittämisessä.

Kassabudjetointi-kurssilla harjoitellaan maatilayrityksen kuukausijaksoisen kassabudjetin laadintaa sekä opetellaan kehittämään yrityksen taloushallinnon suunnittelua ja seurantaa.

Tuotantoprosessien kehittäminen -kurssilla perehdytään maatilan eri tuotantoprosesseihin ja kuinka näitä prosesseja voidaan mitata ja hyödyntää kyseisen prosessin tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Henkilöstöjohtamisen-kurssi tarjoaa käytännön esimerkkejä rekrytoinnista, työlaista ja palkanlaskennasta sekä esihenkilön ja työntekijän velvollisuuksista

Maatilan riskienhallinta -koulutus antaa maatilayrittäjälle valmiudet tunnistaa maatilan riskejä ja auttaa miettimään kuinka niitä voi vähentää, poistaa tai jopa ennaltaehkäistä. Kurssi antaa hyvät mahdollisuudet tehdä maatilayrityksestä turvallinen asuin- ja työympäristö.

Yhteistyö ja verkosto-osaaminen -kurssilla osallistuja oppii hyödyntämään verkostomaisen toimintatavan mahdollisuuksia. Kurssilta saa myös ohjeita, kuinka rakennetaan toimivia kokonaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Maatilan kehittäminen – tilanjohtaminen kokonaisuutena -kurssi auttaa maatalousyrittäjiä tarkastelemaan omia resurssejaan, miettimään millaisia kehittämismahdollisuuksia tilalla on ja kuinka niitä voidaan lähteä viemään eteenpäin.

Kirjanpito ja verotusosaaminen -kurssilla käydään läpi kirjanpidon periaatteita, tilinpäätöstä, tuloveroa sekä arvonlisäveroa. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa toteuttaa kahdenkertaista suoritusperusteista kirjanpitoa.

Kestävyys maatilayrityksessä -koulutus auttaa miettimään kuinka huomioida kestävän kehityksen periaatteita maatilayrityksessä.