Maatilojen merkitys laadukkaan ja kestävän ruoantuotannon toteuttajana on merkittävässä roolissa. Maatilojen toimintaan on aina liittynyt riskejä, mutta viime vuosina riskien hallinta on saanut aivan uuden käänteen. Koronakriisi ja sodan tuomat muutokset ovat nostaneet tuotantopanosten hinnat pilviin, varaosien saatavuus on heikentynyt ja työvoiman saanti tiloille ei ole ollut itsestään selvyys. Maatilayrittäjien jaksaminen…..

Lue blogi loppuun täältä

kuva: www.unsplash.com